Zmena klimatu

Zmena klímy môže zdevastovať svetovú HDP

Pokiaľ svet nebude riešiť nielen dopady, ale aj prevenciu zmeny klímy, môže to globálnu ekonomiku stáť až štyri percentá ročného hrubého domáceho produktu. Najviac by dopady pocítili najmenej ekonomicky rozvinuté štáty.

Také odhady priniesla ratingová agentúra S&P Global, ktorá dopady klimatických zmien odhadovala na 135 krajinách sveta. Stratu štyroch percent globálneho hrubého domáceho produktu by svetová ekonomika zaznamenávala najmenej do roku 2050.

Krajiny tretieho sveta by boli najviac postihnuté

Škody plynúce z klimatických zmien by najčastejšie vznikali v dôsledku zvyšovania hladiny svetového oceánu, častejších vĺn horúčav, sucha alebo búrok. V základnom scenári by oveľa väčšie dopady pocítili najmenej rozvinuté krajiny. Tie by dopady klimatických zmien utrpeli asi o 3,6-krát väčšie ako priemerne bohaté a najviac rozvinuté štáty.

Vplyv sa v jednotlivých regiónoch líši

Medzi najviac postihnuté krajiny by podľa odhadu patrili Bangladéš, India, Pakistan a Srí Lanka. Juhovýchodná Ázia by mohla v dôsledku klimatických zmien prísť o 10 až 18 percent svojej ekonomickej výkonnosti, čo by bolo až desaťkrát viac ako najmenej postihnutý región, ktorým by bola Európa.

4 komentáre

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *