Podľa najnovšej makroekonomickej prognózy ministerstva financií zaznamená česká ekonomika v budúcom roku pokles svojej výkonnosti

Česká ekonomika bude v budúcom roku v recesii. Nezamestnanosť sa zvýši, odhaduje ministerstvo
financií

Podľa najnovšej makroekonomickej prognózy ministerstva financií zaznamená česká ekonomika v
budúcom roku pokles svojej výkonnosti. Hrubý domáci produkt sa vráti k rastu v rokoch 2024 a 2025,
odhaduje úrad Zbyňka Stanjura.

Koniec recesie českej ekonomiky?

„Podľa novembrovej makroekonomickej prognózy ministerstva financií česká ekonomika v tomto
roku porastie o 2,4 %, hoci podľa našich odhadov v súčasnosti prechádza miernou recesiou,“ uviedlo
ministerstvo financií na svojej internetovej stránke k aktuálnej makroekonomickej prognóze.
Recesia bude českú ekonomiku sužovať aj v budúcom roku, v ktorom ministerstvo financií očakáva
pokles hrubého domáceho produktu o 0,2 %. Naproti tomu česká ekonomika porastie v roku 2023 o
3 % a v roku 2024 o 2,7 %.

Bude budúci rok v znamení poklesu inflácie?

Príčinou recesie je pretrvávajúci dvojciferný medziročný rast cenovej hladiny. Očakáva sa, že
priemerná ročná miera inflácie klesne na 9,5 % v budúcom roku a na 3,5 % v roku 2024. Úrad Zbyňka
Stanjura očakáva aj nárast miery nezamestnanosti. Očakáva sa, že miera nezamestnanosti vzrastie zo
súčasných 2,2 % na 3,1 % v roku 2023.