Európska komisia dúfa, že zavedením cenového stropu na výrobu elektrickej energie a dane z neočakávaných ziskov získa celkovo 140 miliárd EUR.

Európska komisia navrhuje obmedzenie cien elektriny a daň z neočakávaných ziskov

Európska komisia dúfa, že zavedením cenového stropu na výrobu elektrickej energie a dane z neočakávaných ziskov získa celkovo 140 miliárd EUR. Cieľom navrhovaného mechanizmu je skrotiť ceny energie na európskom trhu.

Cenový strop na výrobné ceny

Európska komisia navrhla stanoviť cenový strop na 180 eur za megawatthodinu elektrickej energie. Limit sa vzťahuje na výrobnú cenu elektriny, nie na koncovú cenu. Má tiež slúžiť ako prah pre mimoriadne zdanenie. Ak teda výrobca predáva elektrinu za viac ako 180 eur za megawatthodinu, štáty budú môcť použiť všetky peniaze nad túto cenu na podporné opatrenia. Limit sa má vzťahovať len na elektrárne, ktoré nie sú založené na spaľovaní plynu.

Daň z neočakávaných ziskov vo výške 33 %

Okrem toho Európska komisia navrhuje zaviesť neočakávanú daň vo výške 33 %. Daň by sa vzťahovala na výrobcov fosílnych palív a spracovateľov ropy. Tohtoročné zisky by sa zdaňovali, ak by prekročili priemerné zisky za posledné tri roky aspoň o 20 %. Očakáva sa, že príjmy z cenového stropu a dane z neočakávaných ziskov budú predstavovať približne 140 miliárd eur.

Komisia tiež navrhla povinnosť znížiť špičkovú spotrebu elektrickej energie aspoň o päť percent. Má tiež v úmysle pracovať na dlhodobej reforme trhu s energiou.