Deficit štátneho rozpočtu Slovenska v prvom polroku medziročne vzrástol o štyri pätiny na takmer 2,8 mld. eur.

Rozpočtový deficit Slovenska v prvom polroku medziročne vzrástol o štyri pätiny

Deficit štátneho rozpočtu Slovenska v prvom polroku medziročne vzrástol o štyri pätiny na takmer 2,8 mld. eur. Dosiahol tak tretinu hodnoty plánovanej na celý rok. Oznámilo to dnes slovenské ministerstvo financií. V priebehu samotného júna sa rozpočtový deficit znížil, pričom ku koncu mája predstavoval 3,32 mld. eur.

Vyššie výdavky z rozpočtu EÚ

Príjmy slovenského rozpočtu v období od januára do konca júna vzrástli v porovnaní s minulým rokom o 14 %, pričom daňové príjmy sa zvýšili približne o desatinu. Výrazne viac štát získal z dividend, najmä od plynárenskej spoločnosti SPP, ktoré mala firma pôvodne vyplatiť už vlani. Zvýšili sa aj príjmy z rozpočtu .

Výdavky slovenského rozpočtu sa v prvom polroku medziročne zvýšili takmer o štvrtinu. Výraznejší nárast výdavkov štátu súvisel napríklad s čerpaním fondov EÚ a ozdravným plánom. Štát tiež poslal vyššiu dotáciu Sociálnej poisťovni, ktorá napríklad vypláca dôchodky a ďalšie dávky sociálneho poistenia.

Zákon o štátnom rozpočte Slovenska predpokladá na tento rok deficit vo výške 8,34 mld. eur. Dôvodom je okrem iného vytvorenie rezervy vo výške 3,5 mld. eur na kompenzáciu vysokých cien energií. Vlani sa rozpočtový deficit Slovenska medziročne znížil o 35,5 % na 4,52 mld. eur.

Deficit viac ako 8 miliárd

V tomto roku sa v zákone o štátnom rozpočte Slovenska predpokladá deficit vo výške 8,34 miliardy eur. Dôvodom je okrem iného vytvorenie rezervy vo výške 3,5 mld. eur na kompenzáciu vysokých cien energií. Vlani sa rozpočtový deficit Slovenska medziročne znížil o 35,5 % na 4,52 mld. eur.

Štátny rozpočet je súčasťou verejných financií, ktoré podľa posledného odhadu nezávislej rozpočtovej rady skončia tento rok v deficite približne sedem miliárd eur, čo predstavuje 5,7 percenta hrubého domáceho produktu. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom by išlo o lepší výsledok, čo rada zdôvodnila tým, že očakáva vyššiu mieru úhrady kompenzácií vysokých cien energií z európskych fondov.

zdroj: ČTK