Nie je potrebné čakať. Centrálne banky by mali pokračovať v prudkom zvyšovaní úrokových sadzieb, aby sa inflácia vrátila do rozumných hraníc.

Banka pre medzinárodné platby odporúča zvýšiť úrokové sadzby aj za cenu recesie

Nie je potrebné čakať. Centrálne banky by mali pokračovať v prudkom zvyšovaní úrokových sadzieb, aby sa inflácia vrátila do rozumných hraníc. Také je odporúčanie BIS, Banky pre medzinárodné zúčtovanie.

Je potrebné zvýšiť úrokové sadzby

Podľa BIS je zvyšovanie úrokových sadzieb potrebné aj napriek rastúcemu riziku blížiacej sa recesie. Zníženie inflácie na prijateľnú úroveň, t. j. v rámci strednodobých inflačných cieľov, je však absolútne nevyhnutné a malo by mať prednosť pred všetkým ostatným.

„Je dôležité konať včas a rozhodne,“ povedal Claudio Borio, vedúci menovej a hospodárskej sekcie BIS. Podľa jeho názoru včasné opatrenia znížia pravdepodobnosť tvrdého hospodárskeho pristátia.

Jedinečná inflačná situácia

Hoci to nie je prvýkrát, čo rozvinuté ekonomiky čelia vysokej inflácii, ide o jedinečnú situáciu. Prvýkrát od druhej svetovej vojny dochádza k inflácii v období hroziacej dlhovej krízy a nadhodnotených aktív na realitných a finančných trhoch. „Vieme, že cesta k nízkej inflácii je veľmi úzka a že protiinflačné politiky len zvýšia riziko hospodárskej recesie,“ povedal Borio. Povedal však, že je to cena, ktorú treba zaplatiť.