Čínska vláda pripravuje opatrenia na podporu domácej ekonomiky. Chce čeliť dopadom čovidu aj vojny

Čínska vláda pripravuje opatrenia na podporu domácej ekonomiky. Chce čeliť dopadom covidu aj vojny

Nová vlna pandémie alebo vojnový konflikt na Ukrajine predstavujú v súčasnosti najväčšie riziká pre čínsku ekonomiku. Tamojší kabinet preto pripravuje balíček opatrení, pomocou ktorých chce domáce hospodárstvo podporiť, a to v súčinnosti s čínskou centrálnou bankou.

Zásadnou úlohou pre vládu a centrálnu banku je stabilizovať očakávania trhov budúceho vývoja. Analytici predpokladajú, že centrálna banka zníži úrokové sadzby, čím dôjde k zlacneniu peňazí na financovanie investícií, a to ako súkromných, tak vládnych. To by malo podporiť ekonomický rast Číny, ktorej hospodárstvo sa má tento rok zväčšiť „len“ o päť percent.

Vláda by potom svojimi opatreniami mala tiež podporiť investičnú aktivitu, ale aj spotrebu domácností. Kabinet tiež počíta s poskytovaním štátnych úverov smerujúcich do technologických inovácií a tiež do starostlivosti o starnúcu generáciu. Na podporu zo strany štátu môžu pomýšľať aj sektory ako maloobchod, turistický ruch alebo letecká doprava. Konkrétne opatrenia zatiaľ neboli špecifikované, čínska vláda si je však vedomá, že tamojšie hospodárstvo môže čoskoro čeliť veľkým problémom.