bitcoin-2007912_1280

Vládna finančná injekcia americkým domácnostiam mala na Bitcoin len malý vplyv

Politici by nemali mať obavy, že ich finančná podpora americkým domácnostiam bola masívne použitá na nákup kryptomien. To je hlavný záver štúdie clevelandskej pobočky Federálneho rezervného systému.

Prvá vlna vládnej finančnej podpory americkým domácnostiam mala len malý vplyv na intenzitu obchodovania s Bitcoinom alebo jeho trhovú hodnotu. Tvrdia to autori štúdie clevelandskej pobočky Federálneho rezervného systému (americkej centrálnej banky).

Takzvané „Paycheck“ vyplácané americkou vládou domácnostiam v čase pandémie koronavírusu zvýšili objem obchodov s Bitcoinom o 3,8 percenta a zapríčinili zvýšenie jeho ceny o 0,7 percenta. Len 0,02 percenta z celkového objemu vládou vyplatených peňazí bolo použitých na investície do Bitcoinu.

Autori analýzy vyvracajú špekulácie, že práve finančná podpora (1200 dolárov na osobu) domácnostiam vyplácaná počas pandémie, býva často použitá celá práve na obstaranie kryptomeny. K takýmto nákupom síce vraj občas dochádzalo, ale týkalo sa to takmer výlučne mladých ľudí s nižším príjmom, ktorí žijú sami. „To je v súlade s typickou charakteristikou bitcoinového investora,“ píše sa v správe clevelandskej pobočky Fedu.