Ropa a zemný plyn

Udrží sa cena zemného plynu alebo príde kolaps?

  • Skladovacie kapacity určené pre zemný plyn sú v Európe plné už z ¾.

  • Objednané dodávky LNG sú rušené kupujúcimi

  • Warren Buffett kupuje akcie spoločností zameraných na skladovanie a distribúciu zemného plynu

  • Zvyšuje sa cena ropy a ťaží sa viac a viac plynu

Cena ropy môže výrazne kolísať, ako sme sa nedávno presvedčili. A to nielen medzi svojimi maximami a minimami, ale aj k 0 alebo dokonca pod ňou. Takýto kolaps tentokrát hrozí aj zemnému plynu.

Zemný plyn sa najčastejšie ťaží spoločne s ropou, ide o vedľajší produkt procesu vzniku ropy pri geologických procesoch. Veľká časť vyťaženého plynu sa spáli priamo vo vrtoch, zbytok sa skvapalní a distribuuje sa ako palivo do teplárni, elektrární atď. V súčasnej dobe je plyn najekologickejšia varianta fosílnych palív.

Kvóty pre spaľovanie

Jednou z príčin možných problémov sú podľa naturalgasintel.com emisné povolenia pre spaľovanie vyťaženého plynu, ktoré už veľká časť ťažiarov vyspelého sveta z 90 % vyčerpala. Ďalšie spaľovanie preto bolo finančnou záťažou, ktorej sa spoločnosti chcú vyhnúť distribúciou nadbytočného plynu. To má ale za následok jeho prebytok a plnenie skladovacích kapacít vo svete.

Plné zásobníky

Podľa bloomberg.com je zaplnené až 78 % európskych skladovacích priestorov, aj napriek tomu, že tepelná sezóna 2020 je ešte ďaleko. V predchádzajúcich piatich rokoch dosahovali zásoby v tuto dobu priemerne 45 %. Pokiaľ vývoj bude udržiavať súčasný trend, presunie sa podľa bloomberg.com vlna kritického nedostatku skladovacích kapacít aj do Ázie a Ameriky.

„Pokiaľ v Európe uvidíme ceny plynu pod nulou, uvidíme ich vo Veľkej Británii,“ povedal Hadrien Collineau, vedúci analytik plynu v spoločnosti Wood Mackenzie Ltd. „Ceny môžu klesnúť pod nulu. Spojené kráľovstvo nemá príliš miesta pre viac plynu.“

Nutné je tiež spomenúť vysokú horľavosť zemného plynu a absenciu farby a zápachu pri nej. Skladovanie preto podlieha veľmi prísnym bezpečnostným opatreniam, naviac musí byť plyn skladovaný v špeciálnych nádobách. Na rozdiel od ropy, ktorá sa dá skladovať dlhodobo priamo v tankeroch, iných dopravných prostriedkoch alebo aj v potrubiach ropovodov.

Buffettov signál

Do hry tak vstupuje jeden z najuznávanejších investorov súčasnej doby, Warren Buffett. Behom covidovej kríze sa zatiaľ držal pozadu a tzv. pri peniazoch, aby mohol teraz uskutočniť skutočne rozsiahly nákup akcií. Buffettov konglomerát oznámil, že uzavrel dohodu o kúpe spoločnosti Dominion Energy, ktorá sa zameriava na konštrukcie plynovodov a skladovaní zemného plynu.

Je to názorná ukážka toho, ako sa poučiť z minulosti. Behom ropného šoku zo začiatku roku 2020 zaznamenali spoločnosti prevádzkujúce ropné tankery výrazný nárast akcií. Tankery sa totiž zmenili na plávajúce skladisko. Napríklad akcie spoločnosti TNP získavajú s prehlbujúcim sa ropným šokom na hodnote.

„Dnes už je ochotný investovať a nie zrovna málo. Je veľmi pozitívne že vysiela celému trhu signál, že je ochotný ten správny deal za správnu cenu, kľudne aj za 10 a viac miliárd dolárov, uzavrieť. Hovorí ‘sme pripravení a máme chuť investovať,‘“ popísal akvizíciu David Krass, profesor finančníctva na University of Maryland.

Oslabený dopyt

Ďalším faktorom, ktorý budúcu cenu zemného plynu môže výrazne ovplyvniť, je celosvetový dopyt po zemnom plyne. Ten môže tohto roku podľa medzinárodnej energetickej agentúry (EIA) klesnúť až o 4 %. To by bol historicky najhlbší prepad dopytu. Samotný vývoz LNG z USA klesol o viac než 50 % oproti stavu pred pandémiou COVID-19 a kupujúci aj naďalej rušia kontrakty. Kupujúci v zahraničí sú ochotní platiť storno poplatky namiesto doručenia zásielky od amerických vývozcov, čo je dôkazom výrazného zhoršenia situácie. Goldman Sachs znížil svoju prognózu cien zemného plynu na október na 1,40 $ / MMBtu, oproti predchádzajúcemu 1,75 USD / MMBtu.  (oilprice.com)

Zvýšenie cien ropy WTI

Na druhú stranu by ale cena plynu mohla byť tlačená nahor rastom ceny ropy WTI. Pri prekonaní hranice 40 USD za barel začnú ťažiť spoločnosti znovu na bridlicových poliach, čo môže viesť k ďalšej produkcii zemného plynu. Tým vznikne ďalší tlak na skladovacie kapacity a pretlak ponuky nad dopytom. (bloomberg.com)

Podľa správy vo Wall Street Journalu sa medzinárodný trh so skvapalneným zemným plynom (LNG) zrútil, čo naznačuje dôležitosť odbytu bridlicového plynu v USA, uvádza správa. Je logické, že s cenami ropy až okolo 40 USD za barel budú ťažbári znovu otvárať vrty, čím sa ako vedľajší produkt bude produkovať viac zemného plynu. (etftrends.com)

Čo bude dalej

Všetky uvedené faktory naviac so strachom z druhej vlny koronavírusu a neistej situácie na trhoch energetických komodít nahrávajú prepadu ceny zemného plynu. Nesmieme zabudnúť, že ceny otestovali minimá posledných 25 rokov, európske zásobníky sú zaplnené o viac než 30 % oproti priemeru posledných 5 rokov a kontrakty na dovoz sú vo veľkom rušené. Investori naviac majú nedávnu skúsenosť s pohybom cien komodít v záporných hodnotách. Táto kombinácia naznačuje, že sa pri zemnom plyne môže zopakovať rovnaký scenár, ktorý sme videli pri rope.

Jeden komentář

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *