Podiel obnoviteľných zdrojov na čínskom energetickom mixe má vzrásť tak, aby najľudnatejšej krajine sveta pomohol zaistiť jej energetickú bezpečnosť

Čína chce prísne kontrolovať používanie uhlia

Podiel obnoviteľných zdrojov na čínskom energetickom mixe má vzrásť tak, aby najľudnatejšej krajine sveta pomohol zaistiť jej energetickú bezpečnosť. Nezastupiteľnú úlohu však bude aj naďalej hrať ropa a zemný plyn.

Čína je najväčším svetovým emitentom skleníkových plynov. Tamojšie úrady ale prišli s tvrdením, že po roku 2030 sa objem emisií začne znižovať, a že krajina chce do roku 2060 docieliť uhlíkovú neutralitu. „Urýchlime premenu našej energetickej štruktúry a podporíme bezpečnosť energetických dodávok s ohľadom na transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku,“ uviedla v utorok čínska Národná komisia pre rozvoj a reformu.

Používanie uhlia pod kontrolou

Čína chce do roku 2025 zvýšiť podiel nefosílnych zdrojov na svojom energetickom mixe zo súčasných 16 na 20 percent. Hodlá tiež striktne kontrolovať využívanie uhlia v ťažkom priemysle, hutníctve, výrobe cementu alebo chemickom priemysle.

Zmena energetického mixu

Do roku 2025 Čína plánuje odstaviť asi 30 gigawattov inštalovanej kapacity na výrobu elektriny z uhoľných elektrární. Namiesto toho inštaluje 380 gigawattov kapacity vo vodných elektrárňach a asi 70 gigawattov vo fotovoltaikách. Zároveň si ešte vo svojom mixe ponechá ropu a zemný plyn.