Investičná spoločnosť Central Europe Industry Partners (CEIP) spustila v Českej republike a na Slovensku ďalší investičný fond zameraný na rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich nielen v tradičných odvetviach, ako je strojárstvo, ale aj v oblasti automatizácie, letectva a energetiky a súvisiacich služieb.

CEIP spustil investičný fond zameraný na priemyselné podniky v Českej republike a na Slovensku. Investorom ponúka výnos v desiatkach percent

Investičná spoločnosť Central Europe Industry Partners (CEIP) spustila v Českej republike a na Slovensku ďalší investičný fond zameraný na rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich nielen v tradičných odvetviach, ako je strojárstvo, ale aj v oblasti automatizácie, letectva a energetiky a súvisiacich služieb. Nový private equity fond Central Europe Industry Partners II spravuje 1 miliardu Kč a do konca roka plánuje túto sumu zvýšiť na 1,75 miliardy Kč a uzavrieť fond pre investorov. Cieľom fondu je dosiahnuť čistú vnútornú návratnosť investície vo výške 20 % v desaťročnom investičnom horizonte.

Od svojho vzniku v decembri 2022 CEIP kúpil dve spoločnosti do druhého fondu: AMiT, ktorá vyvíja a vyrába elektroniku pre vlaky a električky, ako aj riadiace systémy a elektroniku pre priemysel, dopravu a automatizáciu budov.  Druhá akvizícia sa v súčasnosti dokončuje a bude oznámená v priebehu marca.

„Naša spoločnosť prostredníctvom investičných fondov dlhodobo pomáha rozvíjať spoločnosti v strednej Európe. Spustenie private equity fondu CEIP II je ďalším dôležitým krokom v pomoci kvalitným českým a slovenským firmám, aby sa stali významnými hráčmi nielen na domácom, ale aj na medzinárodnom trhu,“ hovorí Ondřej Benáček, managing partner CEIP.

„Chceme českým investorom poskytnúť možnosť investovať do korunového aktíva, ktoré je schopné generovať vyšší výnos ako bežné bankové produkty. Fond predstavuje pre našich investorov alternatívnu investíciu a transparentný a nízkorizikový profil vkladu v segmente malých a stredných priemyselných, výrobných a servisných spoločností, ktorý pracuje s aktuálnymi technologickými, legislatívnymi a spoločenskými trendmi a snaží sa maximálne využiť vysokú technickú kvalifikáciu a obchodný potenciál domáceho a slovenského trhu,“ dodáva Benáček. 

Fond súkromného kapitálu CEIP II funguje na princípe päťročného investičného obdobia zahŕňajúceho osem až desať investícií do cieľových spoločností, z ktorých do jednej môže byť alokovaných maximálne 25 % z celkovej investovanej sumy. Na nákup podielu v malých a stredných priemyselných podnikoch sa investuje 80 až 350 miliónov Kč, zvyčajne ide o väčšinový podiel. CEIP je aktívnym manažérom nakupovaných spoločností a každá investícia do menšinového podielu podlieha mandátu, ktorý CEIP umožňuje ovplyvňovať procesy v rámci strategického, ako aj prevádzkového riadenia spoločností. CEIP však zároveň uprednostňuje zachovanie súčasných vlastníkov a ich ďalšiu majetkovú účasť na rozvoji spoločností.

3 komentáre

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *