technologie, moderné technologie

Naozaj máte prehľad vo svojich tržbách? Cash flow vášho biznisu postrážia moderné technológie.

Udržiavať si aktuálny prehľad o všetkých pokladničných blokoch, ktoré prechádzajú pokladničným systémom, môže zabrániť zbytočným krádežiam, machináciám s naskenovaním tovaru, a tým aj nežiaducim stratám spoločnosti. Dôležité je si dobre nastaviť procesy. Tým ušetríte nielen peniaze, čas, ale taktiež optimalizujete existujúce systémy. 

Reálny stav ekonomickej prosperity podnikov ukazuje cash flow, ktorý vyžadujú napríklad aj banky pri žiadostiach o podnikateľský úver. Zásadným ukazovateľom úspešnosti podnikania nie sú zisky, ale práve tok hotovosti, ktorý je indikátor zhodnotenia príjmov a výdajov firmy za sledované obdobie. Preto aj napriek vysokým ziskom, nemusí biznis prosperovať práve kvôli zlému cash flow. V praxi sa to stáva vtedy, keď sa v podniku neefektívne hospodári s financiami alebo sa objavia nečakané straty. Práve v týchto prípadoch pomáha firmám optimalizácia existujúcich procesov. 

Moderní pomocníci pre úspešný biznis

Vyspelé technológie, častokrát už aj s umelou inteligenciou, nie sú v dnešnej dobe už len konkurenčnou výhodou v podnikaní, ale stávajú sa nutnou podmienkou.  Dokážu odhaliť napríklad úniky hotovosti a straty zisku. „Moderné systémy pre monitoring pokladne a hotovosti dokážu odhaliť podozrivé aktivity, a to dokonca v reálnom čase,“ vysvetľuje Peter Kozáček, country manažér M2C Slovakia, ktoré dodáva firmám bezpečnostné a logistické systémy na mieru a to aj na medzinárodnej úrovni. Tie vedia zefektívniť prácu – napríklad do monitorovacieho softvéru môže byť vložených niekoľko pokladní, viacero aktivít k sledovaniu alebo je možné sledovať viacero mien. Ďalšou výhodou je elektronické prepojenie účteniek či faktúr s ich nákladmi a hotovostnými úhradami. Odpadá tak starosť ručného evidovania. Zároveň sa tieto doklady môžu použiť v účtovníctve alebo pri kontakte so svojimi odberateľmi a dodávateľmi.

„V praxi dokážeme odhaliť nesprávne storná položiek z nákupu. Zaujímavým príkladom a zároveň obavou pre každého podnikateľa sú priateľské nákupy, ktoré sa vyznačujú účtovaním lacnejšieho tovaru, či dokonca sa niektoré z položiek ani nenaúčtujú,“ menuje business director M2C Slovakia Patrik Zúrik zoznam úkonov, pri ktorých môže systém TrackSys uľahčiť prácu. Dodáva, že dohľad nad transakciami jednotlivých pokladní je zaistený nielen pomocou kamerového systému, ale môže byť napojený aj na ďalšie logistické softvéry cez API rozhranie. Vďaka svojej komplexnosti zvládne efektívne vyhodnocovať všetky neštandardné transakcie.

Práve kombinácia konkrétnej podozrivej transakcie a videozáznamu z kamerového systému je nespornou výhodou. Ide o to, že podnikateľ má k dispozícii nielen účtenku, ale aj video. V konečnom dôsledku potom takto nastavený monitoring dokáže ušetriť peniaze aj čas. Podľa štatistík M2C sa so softvérom TrackSys zvyšuje počet vyriešených prípadov až o 150 %, a aj rýchlosť, s ktorou sú vyriešené a uzavreté – a to dokonca až o 60 %,“ vyčísluje Peter Kozáček, country manažér M2C Slovakia.

Okrem pokladní môže byť aj kamerový systém vylepšený o inteligentné softvéry, čo vedie k vyššej efektivite ďalších prepojených procesov. „Kamery vedia byť v dnešnej dobe veľmi samostatné, získate z nich vždy ničím nerušený príjem obrazu. Taktiež sa tým stávajú viac bezúdržbové a predlžuje sa im ich životnosť,“ popisuje moderné funkcie a dodáva, že kamery už neslúžia len k dohľadu na bezpečnosť, ale tiež môžu priniesť cenné marketingové informácie. Spoločnosť M2C ponúka novú éru video dohľadu, vďaka ktorej sú kamery schopné spoznať, či sa pred pokladňou pohybujú zákazníci, spočítať ich či dokonca určiť aj ich náladu. Ďalej vedia na základe tepla zmapovať, kde sa pohybujú najčastejšie. Na základe týchto súhrnných informácii môže byť analyzované správanie zákazníkov a optimalizované existujúci in-store marketing, a tým dosiahnuť vyššie predaje.

Aktuálne je zvýšený dopyt aj po smart regáloch, ktoré monitorujú váhu aj pohyb produktov. „Smart regály merajú zaťaženie jednotlivých regálov, a v prípade že nastane nejaká zmena systém určí, v ktorej časti, ako a o koľko sa váha zmenila,“ objasňuje Patrik Zúrik z M2C s tým, že systém „zistí aj konkrétny čas, kedy bol produkt z regálu odobraný alebo doplnený.“ 

Plánovanie je základ

Práve vďaka monitorovacím systémom, úspešných podnikateľov nič neprekvapí, pretože vždy spoznajú svoju finančnú rezervu. Komplexné súhrny dodajú potrebný prehľad o chode financií a pomôžu s úplným základom – plánovaním. To sa nesmie podceniť ani s modernými technológiami, keďže je podstatné pre ekonomický chod podnikov a správne hospodárenie. Vďaka súhrnným prehľadom viete o aktuálnom finančnom stave firmy a získate potrebný priestor na reakciu v prípade vzniknutých problémov – napríklad oneskorený príjem, nečakané výdaje apod. Zároveň je dôležité plánovať výdaje s dostatočným predstihom, a tiež počítať s fixnými nákladmi.