O kryptomenách

V poslednej dobe sa v správach pomerne často hovorí o rôznych kryptomenách, hlavne o Bitcoin. Čo to ale kryptomeny sú a ako fungujú?

Zjednodušene povedané, ide o digitálne meny, ktoré nepodliehajú žiadnej centrálnej kontrole regulátorom. Prvou globálne známou kryptomenou bol už spomínaný Bitcoin. Výhody a nevýhody kryptomiena sú paradoxne tie isté. Anonymita a nezávislosť na centrálnej kontrole. Hodnota mien závisí len na dopyte a ponuke, čo vedie k veľkým fluktuáciám v hodnote krptomien. U väčšiny kryptomiena je k dispozícii len obmedzený počet „peňazí“, ktorý je postupne uvoľňovaný do obehu. Tým, že je jeho celková zásoba obmedzená, je redukovaný inflačný potenciál.

Kryptomeny môžu vzniknúť aj z internetových mémov, príkladom môže byť Dogecoin. Vedľa dvoch verzií Bitcoinu patrí medzi významnejšie meny napríklad Etherum, Dash, Ripple alebo Litecoin. Rada na záver: Pri obchodovaní s kryptomenami buďte veľmi obozretní.