O akciách

Akciové spoločností sú vedľa spoločností s ručením obmedzeným jedny z najbežnejších druhov firiem. Akcie ako také sú v podstate podielové listy. Nákupom akcie sa stávate spoluvlastníkom spoločnosti. Rovnako ako u s.r.o. je hlavnou výhodou tohto typu vlastníctva obmedzené ručenie majiteľov. Pri akciách ručíte za spoločnosť len do výšky vášho akciového podielu.

Obchod s akciami patrí v dnešnom čase k tým najväčším finančným trhom. Tento typ obchodovania radíme k tým menej rizikovým, pretože finančnú kondíciu firmy je možné pomerne dobre fundamentálne odhadnúť. Výnos z obchodu s akciami sa skladá z dvoch častí, jednak zo zhodnotenia samotných akcií, a tiež z dividend (podielu na zisku) spoluvlastnených spoločností.