Globálna ekonomika

Šéf Svetovej banky vyzval bohaté štáty aby pomohli chudobným pomôcť znížiť dlh

Podľa prezidenta Svetovej banky Davida Malpasse by sa rozvinuté krajiny mali viac snažiť o zníženie dlhu chudobných krajín. Do úsilia by mali zapojiť aj súkromný sektor.

David Malpass uviedol, že koronavírusová pandémia ešte viac zhoršila už tak rekordnú dlhovú záťaž mnohých chudobných krajín. Podľa neho je potrebné prijať adekvátne opatrenia, aby sa týmto krajinám uvoľnili finančné zdroje najmä na financovanie zdravotníctva, vzdelávania, a predovšetkým zaistenia potravín. Súčasne by mali vyspelé štáty menej rozvinutým, významnejšie pomôcť s bojom proti klimatickým zmenám.

„História nám hovorí, že krajiny, ktoré nemôžu nájsť cestu von zo svojich dlhov nerastú, a nie sú tým pádom schopné dosiahnuť výrazné zníženie chudoby, ktorá sužuje ich obyvateľstvo,“ povedal Malpass počas svojho on-line prejavu na London School of Economics.

Podľa neho by sa krajiny G20 mali týmto problémom začať vážne zaoberať a vytvoriť motiváciu pre to, aby sa do znižovanie dlhov chudobných krajín zapojili aj súkromní veritelia. „Štáty musia silno podnietiť súkromný sektor, aby sa na riešenie problému v čo najväčšej miere zúčastňoval,“ dodal Malpass, podľa ktorého musia súkromní veritelia prevziať väčšiu mieru zodpovednosti za dlhy chudobných krajín.