libanon

Libanonská centrálna banka chystá vlastnú digitálnu menu

Guvernér libanonskej centrálnej banky oznámil, že vrcholná menovopolitická inštitúcia v krajine chystá spustenie vlastnej digitálnej meny už v budúcom roku. Ide okrem iného o reakciu na pád libanonskej líry, finančnú a ekonomickú krízu, ktorej Libanon čelí.

Riad Salameh, guvernér libanonskej centrálnej banky v pondelok povedal, že je potrebné predstaviť a pripraviť projekt vlastnej digitálnej meny, aby došlo k obnoveniu dôvery v celý libanonský bankový systém. „Podľa vývoja peňažnej ponuky na libanonskom finančnom trhu odhadujeme, že domácnosti zadržujú okolo desať miliárd dolárov,“ povedal Salameh štátom vlastnenému médiu National News Agency.

Podľa Salameha pomôže projekt digitálnej meny zaviesť bezhotovostný finančný systém, čo by malo nalákať zahraničných investorov a viesť k prílivu peňazí do zeme. Libanonská ekonomika je do značnej miery závislá na remitendách, ktoré do krajiny prúdia od Libanončanov pracujúcich a podnikajúcich v zahraničí. Ako uviedla Svetová banka, vlani predstavovali len osobné remitendy asi 14 percent libanonského hrubého domáceho produktu. O pätnásť rokov skôr to bolo dokonca viac ako 26 percent. Libanon na spustenie digitálnej meny využije tiež svoje zlaté rezervy, ktorými bude chcieť celý systém podoprieť.