investícia

Ideálny čas na investíciu možno nikdy nenastane

Každý pozná rozprávku o chlapcovi, ktorý zo zlomyseľnosti volal: „Vlci! „, ale dospelí, ktorí mu prišli na pomoc, nenašli žiadnu hrozbu. A keď prišli vlci, nikto sa neozval. Vo svete investícií je všetko oveľa zložitejšie, ale nepriame paralely s morálkou tejto rozprávky možno zaznamenať. V súvislosti s recesiou nechcem hrať úlohu druhého chlapca. Opakovane som sa vyjadroval k tomu, ako by sa mali investori v súčasnej situácii správať, a radil som im, aby zostali na trhu a zabezpečili svoje pozície, kým sú náklady na poistenie nízke.

Faktom je, že trh môže zostať „nepriaznivý“ veľmi dlho, čím sa vytvárajú a hromadia nevyužité príležitosti pre všetkých účastníkov. Napríklad, ak by investor zostal mimo trhu počas desiatich najhorších obchodných dní v každom roku, potom by pri obchodovaní od roku 1990 dosiahol priemerný ročný výnos 40 %, a nie 12 %. Ak by však počas rovnakého obdobia každý rok vynechal desať najlepších dní, namiesto výnosu by zaznamenal priemernú ročnú stratu približne 13 %. Náklady na chybu pre tých, ktorí chcú predpovedať pohyby na trhu, sú veľmi vysoké. Neznižovať trhovú alokáciu portfólia a mať poistenie je však v roku 2023 vhodnou stratégiou aj pre relatívne konzervatívnych investorov.

Nový hospodársky cyklus alebo recesia?

K týmto úvahám ma priviedli výsledky aktuálnej reportovacej sezóny. Za dva týždne od jej začiatku oznámilo výsledky 27 % spoločností z indexu S&P 500. Prognózy uvedené na konci prvého štvrťroka naznačovali približne nulový rast tržieb a pokles zisku na akciu o takmer 5 %. V skutočnosti však tržby vzrástli o 5 % a zisk na akciu o 3 % alebo viac. Vedúcimi sektormi sú nehnuteľnosti, základné spotrebné tovary, verejné služby a financie, čo je typické skôr pre začiatok nového hospodárskeho cyklu než pre recesiu, na ktorú všetci čakajú. Prognóza tržieb na rok 2023 bola zvýšená o 1 %, zatiaľ čo prognóza zisku (vzhľadom na rast nákladov spôsobený infláciou) bola oproti predchádzajúcemu roku znížená o 4 %. Nebol by som však prekvapený, keby skutočné výsledky boli lepšie, ako sa očakávalo, keďže americká  ekonomika vykazuje všetky známky oživenia:

  • Inflácia sa spomalila zo 4 % na 3 % – úroveň z marca 2021 – Index ISM vo výrobnom sektore v júni pokračoval v osem mesačnom poklese na 46 bodov, zatiaľ čo hodnota v sektore služieb dosiahla takmer 54 bodov a už šesť mesiacov sa pohybuje smerom nahor. 
  • Nezamestnanosť klesla na 3,6 % a rast miezd prekonal konsenzus na  4,4 % r/r

V tejto ekonomickej situácii je dôležité zostať na trhu a obavy z vysokých úrovní a prekúpených násobkov určitých aktív sa vždy dajú kompenzovať poistením pozícií. Aj jeden z najjednoduchších nástrojov, fond SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), poskytuje potrebnú diverzifikáciu. Je ľahké zabezpečiť sa prostredníctvom predajných opcií alebo inverzných ETF a výnosy od začiatku roka vyzerajú veľmi sľubne a blížia sa k 20 %. Dlhodobé investovanie do indexu S&P 500 má v súčasnom prostredí potenciál udržať investorov spokojných.

Najdôležitejšie je nečakať na ideálny okamih: nemusí prísť.

Komentár: Timur Turlov

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *