Hospodársky rast Veľkej Británie je najslabší od roku 2012

Ekonomika Veľkej Británie sa podľa očakávaní v posledných mesiacoch roku 2018
výrazne spomalila. Pomyselná zatiahnutá ručná brzda spôsobila zbrzdenie
ekonomiky na najslabšie hodnoty od roku 2018.

Neistota okolo Brexitu udrel všetky sektory ekonomiky ako kladivo. Dokazujú to
dátové reporty vydané v pondelok 11.2. Rast v štvrtom štvrťroku 2018 dosiahol iba
0,2%. Jednalo sa o prepad o štyri desatiny percentuálneho bodu, keď rast v treťom
kvartáli roku 2018 dosiahol rast 0,6%.

Rast za celý rok 2018 predstavoval 1,4%, čo je, ako spomenuté vyššie, najslabšia
hodnota od roku 2012. Centrálna banka Veľkej Británie navyše znížila svoj odhad
ekonomického rastu pre rok 2019 o pol percentuálneho bodu na 1,2%. Ak sa
predpoveď naplní, bude rok 2019 najslabším rokom od hospodárskej krízy v roku
2009.

Pravdepodobne najdôležitejšia udalosť pre vývoj kurzu libry sa odohrá 13. februára,
kedy premiérka Theresa May predloží vyjednaný návrh dohody ohľadom Brexitu. O
návrhu sa pravdepodobne bude hlasovať hneď nasledujúci deň 14. februára.
Odporúčame sledovať priebeh a výsledky hlasovania. S najväčšou
pravdepodobnosťou sa bude rokovať o najvýraznejšom „hýbateľovi“ s kurzom libry.

Jeden komentář

Komentáře jsou uzavřeny.