Ambasádor investorov varuje: Preverujte si eminenta dlhopisov rovnako dôkladne, ako brokera

Pri hľadaní spojenca vo svete financií sa oplatí prihliadať aj na to, či a v akej miere je tento spojenec otvorený riešiť klientske spory mimosúdnou cestou.

Médiá zaznamenali, že spoločnosť Triload Invest má problémy s klientami, ktorí investovali do jej
dlhopisov. Opäť sa tak otvorila debata o tom, ako veľmi sú firemné dlhopisy bezpečným prístavom
a nakoľko môžeme veriť tomu, že sa skutočne dočkáme neštandardne vysokých pevných výnosov,
ktoré takéto dlhopisy majú generovať.

Nová iniciatíva Ambasádor investorov, ktorá vznikla na základe dopytu verejnosti po mimosúdnom
riešení sporov v oblasti retailových investícií, sa práve takýmito prípadmi zaoberá.

„Investor si musí uvedomiť, že investícia do cenných papierov nie je bez rizík a je vhodné investičné portfólio patrične diverzifikovať. Ľudovo povedané, nedávať všetky vajcia do jedného košíka,“ vraví Kryštof Kruliš
z Ambasádora investorov.

V danom prípade ročný úrok na dlhopisoch cez desať percent v roku 2017 signalizoval vyššie
podnikateľské riziko eminenta. Okrem toho je spoločnosť Triload Invest spoločnosťou s ručením
obmedzeným a základným kapitálom 200.000 Kč.

„Požičať takémuto subjektu pol milióna je rizikové. Na to všetko mal finančný poradca klienta upozorniť a ponúkať takúto investíciu len v prípade, ak by odpovedala investičnému profilu klienta. So spoločnosťou Triload Invest, s.r.o. bolo podľa informácie
z obchodného registra k 4. 2. 2019 zahájené insolvenčné konanie (insolvenčný návrh bol podaný dňa
31. 1. 2019 spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu). Klientka teraz musí sledovať vývoj konkurzného
konania eminenta a prípadne sa k nemu pripojiť, či prihlásiť svoju pohľadávku voči spoločnosti,“
zhrnul podľa dostupných zdrojov Kryštof Kruliš.

V prípade, že klientke nebude pohľadávka uhradená môže prichádzať do úvahy aj zodpovednosť
finančného poradcu, ak niečo zanedbal v rozpore s právnymi predpismi. V tomto prípade ale bude
nutné posúdiť, aký bol zmluvný vzťah finančného poradcu a klientky, aké informácie boli zdieľané
a ako finančný poradca postupoval. Ak sa klientka s finančným poradcom nedohodnú, prichádza do
úvahy buď súdna cesta (po náležitom posúdení právneho postavenia klientky zo strany odborníka)
alebo mimosúdna konciliácia, pokiaľ sa finančný poradca prihlásil k nejakému konciliačnému
projektu.

„Otvorenosť finančného poradcu, či sprostredkovateľa investície k riešeniu klientskych sporov cestou
mimosúdnej konciliácie je spravidla dobrý signál vierohodnosti daného poskytovateľa služieb.
Spotrebiteľ, ktorý k tomuto aspektu prihliadal už pri prvotnom výbere svojho partnera vo svete
financií, to ocení vo chvíli, kedy bude musieť riešiť problémy, aké má daná klientka.“ uviedol Kryštof
Kruliš.

Cieľom Ambasádora Investorov je naslúchať retailovým obchodníkom na kapitálových trhoch, ktorí
majú k svojmu brokerovi, resp. k poskytovateľovi obchodnej platformy pripomienky. Ambasádor
investorov môže drobným investorom pomôcť sprostredkovať riešenie a odpovedať na základné
otázky a prípadné sťažnosti.

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *