Došlo k prvému medzinárodnému akreditívu cez blockchain

Bangladéšska pobočka jednej z najväčších bánk sveta HSBC uskutočnila prvý medzinárodný akreditív využitím platobnej transakcie cez platformu blockchain. Ide o míľnik, ktorý môže znamenať výrazné urýchlenie medzinárodného obchodu.

Podľa tlačového vyhlásenia banky HSBC, digitalizovaný akreditív priniesol podstatné skrátenie času, počas ktorého sa tento nástroj využívaný v medzinárodnom obchode vybavoval. Namiesto obvyklých piatich až desiatich dní bolo všetko pripravené za menej ako 24 hodín. „Ide o významný krok pre bangladéšske firmy na ceste k digitalizácii obchodu,“ uviedla pobočka banky HSBC v tlačovom vyhlásení.

Prvým blockchainovým akreditívom bola uhradená dodávka dvadsať tisíc ton vykurovacieho oleja zo Singapuru. Palivo zaobstarala bangladéšska spoločnosť United Mymensingh Power Ltd. pre svoju elektráreň. Akreditív predstavuje platobný nástroj využívaný v medzinárodnom obchode. Ide o záväzok banky voči dodávateľovi zaplatiť za tovar určitú sumu podľa akreditívnych podmienok.

„Verím, že stojíme na prahu novej éry medzinárodných platieb, pretože sa ukazuje, že firmy aj vlády uznávajú transparentnosť, bezpečnosť a rýchlosť pri vykonávaní úkonov pomocou technológie blockchain,“ povedal Mahbúb ur Rahman, generálny riaditeľ bangladéšskej vetvy banky HSBC.