ropa

Črtá sa zlepšenie dopytu po čiernom zlate? Rozhodujúci je ekonomický rast

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zrevidovala prognózu rastu globálneho dopytu po rope na zvyšok roka 2024. Na znížení sa podpísali hlavne krajiny OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), na čele s Európou. Avšak v najbližšom období, by sa mal dopyt po tejto energetickej komodite zvýšiť, najmä vďaka obnovenému ekonomickému rastu niektorých hlavných odberateľov. Predpovede IEA a kartelu najväčších vývozcov ropy sa však rozchádzajú.

Najnovší odhad IEA hovorí o tohtoročnom raste dopytu po čiernom zlate o 1,1 milióna barelov denne, čo je o 140 tisíc menej, ako pôvodné aprílové prognózy. Hlavným dôvodom slabšieho rastu má byť pomalá ekonomika v krajinách OECD za prvý štvrťrok 2024, hlavne v Európe. Na starom kontinente, ako aj v USA, bol navyše zaznamenaný aj klesajúci trend využívania dieselových áut, čo naznačuje pokračujúci odklon od fosílnych palív v týchto svetových regiónoch. V roku 2025, IEA očakáva mierne vyšší nárast dopytu o 1,2 milióna barelov denne. Naproti tomu, odhady Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) majú výrazne rozdielne prognózy, ktoré predpokladajú tohtoročný rast na úrovni 2,25 milióna barelov denne. [1] IEA predpokladá, že na nadchádzajúcom stretnutí OPEC+, ktoré sa bude konať na začiatku júna, prebehne aj diskusia o týchto rozdielnych vyhliadkach.

Čo sa týka ponuky, správa IEA ďalej uvádza, že tento rok by mali dodávky ropy dosiahnuť rekordných úrovní až 102,7 milióna barelov denne. Nárast ponuky bude spôsobený hlavne navýšením produkcie dodávateľov mimo krajín OPEC+, keďže kartel už svoju ponuku začiatkom roka dobrovoľne znížil a za predpokladu pokračovania týchto škrtov, by mal jeho výstup klesnúť o 840 tisíc barelov denne. [2]

Banka UBS očakáva, že na júnovom stretnutí OPEC+ padne rozhodnutie o predĺžení produkčných obmedzení v záujme zachovania trhovej rovnováhy. Organizácia obmedzuje svoje dodávky už od roku 2022, pričom počas prvej polovice tohto roka by malo ísť o 2,2 milióna barelov denne. UBS predpokladá, že kvôli nižšiemu poklesu zásob ropy a vyšším úrokovým sadzbám v USA predĺži OPEC+ svoje škrty aspoň o tri mesiace. UBS ďalej predpokladá, že skupina preskúma hodnotenia produkčnej kapacity všetkých členských štátov, čo bude dôležité pre diskusie o predĺžení Dohody o spolupráci. Banka si udržiava mierne pozitívny výhľad na ceny ropy v nasledujúcich mesiacoch. [3]

Posledné týždenné údaje Úradu pre energetické informácie (EIA) o zásobách ropy v USA, odhalili pokles až o 2,5 milióna barelov za týždeň končiaci sa 10.5., pričom očakávané odhady počítali so 400 tisícovým úbytkom. Jedná sa tak, už o druhý po sebe idúci týždeň poklesu zásob, kedy bol úbytok väčší ako sa predpokladalo, čo podporuje vyhliadky o zlepšujúcom sa dopyte v USA, ktoré je jedným z najväčších svetových odberateľov ropy. Po uverejnení informácie, v stredu zaznamenali ceny júnových futures na americkú ropu WTI mierny nárast, pričom sa celý týždeň pohybovali na úrovniach viac ako 2-mesačného minima. Podobnú trajektóriu nasledoval aj júlový kontrakt európskeho benchmarku Brent Oil.*

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, vývoj, diagram

Automaticky generovaný popis
Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, vývoj, diagram

Automaticky generovaný popis

Zdroj: Investing.com*

Napriek všeobecne pozitívnym vyhliadkam o globálnom raste dopytu po čiernom zlate, z Číny, ktorá je najväčším svetovým odberateľom ropy, prichádzajú stále rozporuplné údaje. V apríli tam bola zaznamenaná znížená aktivita rafinérii, keďže objem spracovanej ropy medziročne klesol o 4 %. Dôvodom boli plánované odstávky za účelom údržby, ktoré by mali v priebehu tohto roka ešte pokračovať. Navyše podľa Bloombergu, domáci dopyt Číny v apríli medziročne klesol o 3 %, čo je prvý takýto pokles od decembra 2022. Naopak, priemyselná aktivita krajiny sa v apríli zvýšila o 6,7 % oproti minulému roku, čo je vyššie než bolo predpovedaných 5,5 %. Nedávne uvedenie nových colných poplatkov Bidenovou administratívou na čínsky dovoz do USA, však vrhá ďalšiu vlnu neistoty ohľadne ekonomického rastu tejto výrobnej veľmoci a môže spôsobiť ďalšiu volatilitu na trhu s ropou.

Napriek čínskej neistote, prognózy na nasledujúce mesiace vo všeobecnosti hovoria o zvýšení dopytu po rope, najmä zo strany krajín OECD. Na ceny ropy má stále vplyv aj rozhodnutie členov OPEC+ o ďalšom prípadnom obmedzení produkcie, ktoré sa očakáva v júni. Okrem spomínaných faktorov je rozhodujúca aj stabilita dodávateľských reťazcov, ktorá je kvôli prebiehajúcim konfliktom stále v ohrození.

Zdroje:

https://www.iea.org/reports/oil-market-report-may-2024

https://www.investing.com/news/commodities-news/opec-likely-to-role-over-output-cuts–ubs-3444344

https://www.investing.com/news/commodities-news/article–3440974

https://www.bnnbloomberg.ca/china-processed-less-crude-oil-with-apparent-demand-fall-most-1.2074292

https://in.investing.com/economic-calendar/chinese-industrial-production-462

https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-prices-steady-set-for-mild-weekly-gains-amid-demand-hopes-3445371

[1,2,3] Výhľadové vyhlásenia predstavujú predpoklady a aktuálne očakávania, ktoré nemusia byť presné, alebo vychádzajú z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Tieto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. Výhľadové vyhlásenia svojim charakterom zahŕňajú riziko a neistotu, pretože súvisia s budúcimi udalosťami a okolnosťami, ktoré nie je možné predvídať a skutočný vývoj a výsledky sa môžu výrazne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.  

* Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov.

Upozornenie! Tento marketingový materiál nie je a nesmie byť chápaný ako investičné poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku výkyvov. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i stratám. Výhľadové vyhlásenia predstavujú predpoklady a aktuálne očakávania, ktoré nemusia byť presné, alebo vychádzajú z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Tieto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. InvestingFox je obchodná značka spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. regulovanej Národnou bankou Slovenska.