eu flag, eu vlajka, európska unia, EU, euro

Podiel dlhopisov eurozóny so zápornou úrokovou mierou klesá

Podľa mesačného výhľadu agentúry Tradeweb klesol podiel dlhopisov so zápornou úrokovou mierou vydávaných Európskou centrálnou bankou na 36%, teda na najnižší podiel od júna roku 2016.

Ešte v decembri minulého roka bol tento podiel takmer 42 %. Nemecké päťročné štátne dlhopisy vstupujú prvýkrát od roku 2015 aj do sveta kladných hodnôt. Súčasný vývoj teda napovedá, že ECB ustupuje od svojej mimoriadne uvoľnenej monetárnej politiky rýchlejšie, než sa očekávalo.

Zdroj: Reuters