Na Slovensku je časť konateľov eseročiek stále daňovo diskriminovaných

Napriek tomu, že štátna správa má už niekoľko mesiacov k dispozícii informácie od expertov o neprimeranej daňovej diskriminácii niektorých konateľov eseročiek, sa na situácii nič nemení. Zákon o dani z príjmov obsahuje stále chybné ustanovenie, ktoré rôzne zdaňuje konateľov podľa toho, či majú majetkový podiel v spoločnosti. Pre firmy to znamená sťaženú pozíciu, ak chcú do vedenia získať kvalitných odborníkov. 

Rovnaká pozícia, avšak rozdielna daň

Konatelia spoločností s ručením obmedzeným sú v porovnaní s konateľmi akcioviek dlhodobo daňovo diskriminovaní. Rozdiel v daniach a odvodoch je však aj medzi samotnými konateľmi s.r.o., a to v závislosti od toho, či majú majetkový podiel. Podľa sa totiž dividendy, vyplatené osobám s podielom na základnom imaní spoločnosti alebo členom štatutárneho orgánu, zdaňujú sadzbou 7 %. Problém teda nastáva pri zdanení dividend pre konateľov spoločností s ručením obmedzeným, ktorí nemajú podiel na základnom imaní spoločnosti, pretože podľa stanoviska Finančného riaditeľstva SR sa dividenda vyplatená konateľovi s.r.o., ktorý nemá účasť na základnom imaní, považuje za príjem zo závislej činnosti. „Takýto príjem sa zdaňuje sadzbou dane z príjmov vo výške 19 alebo 25 %. Pritom jediný faktický rozdiel medzi týmito konateľmi je, či majú majetkový podiel. Z hľadiska odmeňovania je to nezmyselná diskriminácia,“ vysvetľuje odborníčka na dane zo spoločnosti Grant Thornton Jana Kyselová.

Rozdiel je pritom  zásadný: pri ročnom hrubom príjme 100-tisíc eur dosahuje rozdiel v čistom príjme vyše 21-tisíc eur. Navyše, eseročka pri konateľovi bez majetkového podielu musí zaplatiť na poistných odvodoch ďalších vyše 12-tisíc eur. V konečnom výsledku je v tisíckach eur diskriminovaný nielen konateľ eseročky, ale postihnutá je aj samotná spoločnosť.

 

Dve opatrenia proti diskriminácii a v prospech lepšej pozície na trhu práce

Jana Kyselová radí situáciu vyriešiť tým, že firma konateľovi poskytne aspoň minimálny majetkový podiel a presunie mu časť príjmov do dividend. Výsledkom bude výrazne nižšie zdanenie, vyšší čistý príjem konateľov, ako aj nižšie náklady pre firmu.  „Pri súčasnom tvrdom zápase na trhu práce je zásadnou nevýhodou, ak je konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným výrazne vyššie zdanený ako konateľ inej eseročky či akciovej spoločnosti. Rýchlym riešením je dať konateľovi minimálny majetkový podiel a presunúť časť platu do dividend. Firmy tak môžu ponúknuť vyšší čistý príjem a zároveň si znížia náklady, pretože dividendy sú na rozdiel od platu oslobodené od odvodov a zdanené nižšou sadzbou,“ radí Jana Kyselová.

 

Náprava cez jednoduché doplnenie zákona o dani z príjmov

Celý problém pramení z toho, že štatutárnym orgánom pri a.s. je predstavenstvo s viacerými členmi, zatiaľ čo viacerí konatelia s.r.o. nie sú členmi orgánu, ale každý konateľ je štatutárny orgán. Na tento rozdiel však „pozabudol“ zákon o dani z príjmov definujúci zdaňovanie dividend.

 

V konečnom dôsledku teda konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným bez podielu zaplatí štátu viac ako predstavenstvo a.s. či konateľ s.r.o. s podielom na spoločnosti, ktorým sa pri výplate dividendy zrazí len daň 7 %. „Ministerstvo financií by podľa nášho názoru malo upraviť zákon o dani z príjmov tak, aby konatelia akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným boli daňovo rovnako zaťažení. Najjednoduchším riešením by bolo doplnenie zákona tak, aby zahŕňal aj štatutárne orgány s.r.o. Táto diskriminácia ide totiž proti princípu rovnakého zaobchádza s daňovníkom,“ navrhuje Jana Kyselová.

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *