India musí zvýšiť investície, myslí si OECD

Hoci indická ekonomika stále solídne rastie, podiel jej investícií na hrubom domácom produkte je pomerne nízky. Aby si India udržala dynamiku, je podľa OECD potrebné úroveň investícií zvýšiť.

Indická ekonomika prešla radom pomerne úspešných reforiem zjednodušením daňového systému, dereguláciou podnikania alebo zlepšením infraštruktúry. Tieto kroky už nesú svoje ovocie, ale pre ďalší hospodársky rozvoj druhej najľudnatejšej krajiny sveta to podľa OECD nemusí stačiť. Indiu čaká ďalšia modernizácia, a to najmä v oblasti vzdelávania, zlepšenia verejných služieb a tvorby vysoko kvalifikovaných pracovných miest.

India by preto mala podľa OECD zvýšiť podiel investícií na jej hrubom domácom produkte. Ten je v porovnaní s vyspelými ekonomikami vysoký (skoro tridsať percent), avšak na pomery rozvíjajúcich sa krajín ide o podpriemerné číslo. India tak výrazne zaostáva nielen za Čínou, ale aj za Indonéziou. V oboch krajinách zaujímajú viac ako tridsať percent (v Číne dokonca vyše 40 percent) hrubého domáceho produktu.

V indickej ekonomike sa už prejavuje nízka úroveň investícií. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj upozorňuje najmä na stále slabú úroveň zamestnanosti v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, čo okrem iného spôsobuje stagnáciu vidieka a nezacelujúcu sa priepasť medzi zárobkami ľudí práve na vidieku a v mestách.

 

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *