Logo spoločnosti TeleTrade

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Logo spoločnosti TeleTrade

Logo spoločnosti TeleTrade

https://www.teletrade.eu/

Názov: TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

 

Web společnosti TeleTrade
Web společnosti TeleTrade

Profil:

Teletrade-DJ International Consulting Ltd funguje v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) a je registrovaná ako cyperská investičná firma (CIF) s registračným číslom HE272810. Spoločnosť je licencovaná Cyperskú komisií pre cenné papiere (CySEC) pod licenčným číslom 158/11. Teletrade-DJ International Consulting Ltd poskytuje cezhraničné služby v štátoch patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách.