Rockfort Markets Ltd logo

Rockfort Markets Ltd

Rockfort Markets Ltd logo
Rockfort Markets Ltd logo

Názov spoločnosti:

Rockfort Markets Ltd

Rockfort Markets Ltd web
Rockfort Markets Ltd web

Profil:

Rockfort Markets Ltd je spoločnosť registrovaná na Novom Zélande (NZBN 9429042010807) so sídlom v Aucklande. Spoločnosť je registrovaná ako poskytovateľ finančných služieb (FSP509766) a je držiteľom licencie emitenta derivátov vydanej Úradom pre finančné trhy.