Lead Capital Corp web

Lead Capital Corp Ltd

Lead Capital Corp logo
Lead Capital Corp logo

Web

https://www.finq.com/en

Adresa

Suite 3, Global Village
Jivan’s Complex, Mont Fleuri
Mahe, Seychelles

 

Lead Capital Corp web
Lead Capital Corp web

Profil

Lead Capital Corp, bola založená v roku 2014 na Seychelách podľa nariadenia o spoločnostiach z roku 1972.
Spoločnosť je držiteľom licencie od Seychelského úradu pre finančné služby („FSA“) konať ako obchodník s cennými papiermi v súlade so zákonom o cenných papieroch z roku 2007.
Lead Capital Corp Ltd je dcérskou spoločnosťou Trade Capital Holding (TCH) Limited, dobre zavedenej skupiny s globálnym dosahom, ktorá uspokojuje potreby profesionálnych a retailových klientov na celom svete poskytovaním silnej likvidity a bezpečného prístupu k obchodným platformám a investičným produktom založeným na o špičkových technológiách a inováciách.