ťažba, těžiarska spoľočnosť

Výrobcovia áut investujú do šetrnejších technológií pre ťažbu lítia

Počas roka až dvoch by sa ťažba lítia pre automobilový priemysel mohla oprieť o ekologicky šetrnejšie technológie. Metóda takzvanej priamej extrakcie je menej náročná na spotrebu vody a vyžaduje menšie zásahy do krajiny v mieste ťažby.

Ekologicky šetrnejšia metóda dobývania lítia, ktorá sa využíva pri výrobe elektricky poháňaných vozidiel, by mohla v blízkej budúcnosti zabezpečiť až štvrtinu globálneho dopytu po tomto strategickom priemyselnom kove.

Priama extrakcia lítia (DLE – direct lítium extraction) je efektívnejší spôsob dobývania tohto kovu, pretože si vyžaduje nižší objem vody, než je nutný pri štandardnej ťažbe, a tým pádom menej zaťažuje životné prostredie v mieste, kde sa lítium nachádza. Vďaka vyššej efektivite ťažby je tiež možné lítium dodať na trh rýchlejšie.

Globálny dopyt po lítiu dosiahla v minulom roku okolo 320 tisíc ton a do štyroch rokov sa má zvýšiť až na jeden milión. Do konca tejto dekády by mohla vzrásť na tri milióny ton ročne, čo ďalej bude zvyšovať tlak na efektívnejšie ťažby. Výrobcovia elektromobilov si toho sú vedomí, a preto do lepších technológií ťažby začínajú masívne investovať spoločne s ťažobnými spoločnosťami.