wind, vítr, vietor, energia, obnovitelná energia

Vďaka zvýšeným investíciám by sme mohli rátať s lacnejšími obnoviteľnými zdrojmi

Podľa Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu by mohlo dvojnásobné zvýšenie investícií do obnoviteľných zdrojov energie mať za následok lacnejšiu energiu.

Gauri Singhová, zástupkyňa riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA) hovorí, že globálne investície do energetickej transformácie obnoviteľných zdrojov sa budú musieť do roku 2050 zvýšiť a 4 bilióny dolárov ročne. Cieľ o uhlíkovej neutralite bol stanovený na Parížskej dohode v roku 2015 a obnoviteľné zdroje by tak mali do polovice storočia zabezpečovať viac ako 60 percent energetickej spotreby.

Víziou Parížskej dohody je udržať globálne otepľovanie pod úrovňou 2 stupňov Celzia a optimálne ho obmedziť na 1,5°C  do konca storočia, vďaka čomu sa predvída zvýšenie na hodnotu 63 percent podielu obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie malo by sa tak stať do polovice storočia.

Dominantným obnoviteľným zdrojom sa majú v blízkej budúcnosti stať fotovoltaické a veterné elektrárne. Agentúra predpovedá, že približne šesť percent energetickej spotreby má pokryť jadrová energia a zvyšok elektriny sa má v polovici tohto storočia vyrábať z fosílnych zdrojov. S rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov by tak mala klesať cena takto získavanej energie.