Štítkovanie vysávačov sa bude meniť. Odstráni sa tak znevýhodnenie bezvreckových modelov

Štítkovanie spotrebičov zaviedla Európska únia v roku 2011 v snahe uľahčiť bežným spotrebiteľom
porovnávanie produktov rôznych značiek. Pretože dovtedy každý výrobca „predvádzal“ pri svojom
výrobku najmä tie parametre, ktoré mu najviac vyhovovali. A  „nechcené“ parametre nechával
stranou.
Keďže každá technológia má svoje špecifiká, výber 3 až 4 parametrov na štítku a spôsob ich merania
je komplikovaný. Toto konštatovanie platí v najväčšej miere o vysávačoch. Zo všetkých kategórií
spotrebičov – od chladničiek a mrazničiek až po televízory – sa štítky vysávačov dočkali najväčšieho
počtu zmien. Po zmene v roku 2017 nás ďalšia čaká už v blízkom čase.
Vysávače sa štítkov dočkali v máji 2014. Dovtedy výrobcovia „promovali“ svoje produkty sacím
výkonom a príkonom. V dôsledku cieleného znižovania spotreby vysávačov – od 1.9. 2014 na
maximálne 1600 wattov a od roku 2017 na 850 wattov – sa príkon nahradil údajom o ročnej spotrebe
a sací výkon účinnosťou vysávania kobercov a pevných podláh (dlažby či parkiet). Štítky pôvodne
obsahovali triedy účinnosti A-D a od roku 2017 sa stupnica rozšírila vďaka postupujúcej úspornosti
technológií na rozsah A+++ až D.
Bezvreckové modely odteraz v reálnom porovnaní
Európska únia najnovšie uznala, že doterajšia metóda testovania energetickej účinnosti vysávačov
nedostatočne rozlišovala medzi vreckovými a inovatívnymi bezvreckovými vysávačmi. Inými slovami,
bezvreckové vysávače boli pôvodným spôsobom merania znevýhodnené. Na základe upozornenia
britskej spoločnosti Dyson, ktorá prišla s prvým bezvreckovým vysávačom na svete, únia štítkovanie
v blízkom čase zmení. Európska únia tým pádom stiahne nariadenie, vďaka ktorému mohli dostať
niektoré modely vysávačov na trhu najvyššie hodnotenie neoprávnene.
Prečo sa štítkovanie mení? Vreckové vysávače pracujú na princípe filtrovania, pričom sací výkon
vreckového vysávača sa počas používania mení. Platí, že čím zanesenejší je filter, tým nižší je výkon
a motor musí viac pracovať. Toto všetko sa doteraz v testoch na určenie energetickej efektívnosti
neskúmalo. Efekt bol podobný ako pri starej metóde testovania spotreby áut, ktorá sa realizovala
výlučne v teoretických, laboratórnych podmienkach. A tým pádom logicky nezodpovedala realite.
Naopak, bezvreckové vysávače efekt klesajúceho výkonu zanášaním prachom nepoznajú. Napríklad
patentovaná cyklónová technológia Dyson zaručuje neklesajúci sací výkon po celú dobu životnosti
výrobkov práve tým, že nepoužíva filtre a vytvára silné odstredivé sily, ktoré pomáhajú separovať
prach z nasávaného vzduchu do odpadkovej nádoby. Je zrejmé, že táto zmena môže zvýšiť dôveru
spotrebiteľov v údaje, ktoré na štítkoch prezentujú výrobcovia. Otvorenou otázkou zatiaľ zostáva,
kedy k nej príde.