Klope finančná kríza na dvere? A čo keď áno?

Či a kedy príde ďalšia finančná kríza nie je možné s istotou predpovedať. Ekonómov možno
v súčasnosti rozdeliť na cca dve skupiny. Skupina prvá, ktorá finančnú krízu v roku 2019
neočakáva a druhá, ktorá áno. Tu platí skautské heslo, že je nutné byť vždy pripravený.
George F. Will, absolvent Oxfordu a Princetonu, laureát Pultizerovej ceny, patrí do druhej
skupiny. Varuje, že obdobie ekonomického rastu trvá už 111 mesiacov. Dvakrát viac, než je
povojnový priemer konjunktúr. Tento stav sa podľa jeho slov zrúti po prekročení míľniku
rozpočtu USA 1 bilión dolárov, k čomu má prísť v roku 2019. Pre lepšiu predstavu, hovoríme
o 25% plánovaných výdajov vlády USA.
Global Business Outlook je prestížny globálny prieskum, ktorý skúma názory svetových
finančných manažérov. Výsledky nasvedčujú, že väčšina opýtaných manažérov je ohľadom
nového roku 2019 skôr skeptická. Ďalšou časovanou bombou môže byť aj Čínska ekonomika,
kde vláda umelo tlačí vysoký ekonomický rast a naďalej prebieha aj obchodná vojna medzi
Čínou a USA. Možné príčiny krízy tak na seba nemusia nechať dlho čakať.
Čo môžu robiť obchodníci? Niektorí jednoducho z rizikových trhov a trhov, ktoré strácajú
kondíciu, prestúpia na trhy s menami, alebo na trhy s „bezpečnými“ komoditami, ako je
zlato. Problém bezpečných trhov je obetovanie príležitosti a ušlým ziskom, ktoré je
obchodník ochotný realizovať. Výhodou je, samozrejme, stabilnejšie prostredie a vyššia
istota.
Skúsení obchodníci ale vedia, že i klesajúce trhy zažívajú volatility, na ktorých je možné
realizovať aj zisk. Schopnosť kvalitne analyzovať trhy je polovicou úspechu. Druhá polovica je
schopnosť vstúpiť včas do pozície a následne ju tiež opustiť. Malé volatility na klesajúcich
trhoch priamo pobádajú k obchodovaniu s rizikovými inštrumentami, ako sú CFD, ktoré
umožnia i z malých pohybov na trhoch realizovať vysoké zisky a straty. To všetko vďaka
vysokému pákovému efektu, ktorý tento typ inštrumentu umožňuje.