Augustový rast priemyselných objednávok, ktoré tvoria chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky, bol tretí najväčší v tomto roku. Polovica z 12 sledovaných odvetví vykázala vyššie objednávky.

Slovenský priemysel zaznamenal v auguste nárast nových objednávok

Po júlovom poklese o 7,3 % zaznamenal slovenský priemysel v auguste medziročný nárast hodnoty nových objednávok o 7,5 %. Výsledok za júl bol najhorší za viac ako rok.

Tretí najväčší rast

Augustový rast priemyselných objednávok, ktoré tvoria chrbtovú kosť slovenskej ekonomiky, bol tretí najväčší v tomto roku. Polovica z 12 sledovaných odvetví vykázala vyššie objednávky. Najlepší výsledok dosiahla kľúčová výroba motorových vozidiel, ako aj výroba liekov a odevov. Naopak, hodnoty objednávok klesli okrem iného u výrobcov elektrických zariadení, chemikálií a chemických výrobkov a textilu.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v auguste v porovnaní s júlom zvýšili o 5,7 %. V júli po revízii údajov medzimesačne klesli o 7,1 %; predtým štatistici uvádzali pokles o 11,6 %.

Dobrá pozícia v rámci EÚ

Slovensko patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny . Podľa skorších údajov slovenská priemyselná produkcia v auguste medziročne vzrástla o 4,6 %, najviac od konca roka 2021. Vývoj však ovplyvnila nižšia porovnávacia základňa z minulého roka v dôsledku posunu celozávodných dovoleniek vo vybraných automobilkách.

Zdroj: ČTK