Ropa

Skupina OPEC+ schválila mierne zvýšenie ťažby ropy

Januárové rokovania zástupcov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu, Ruska a ďalších štátov (skupina OPEC+) skončilo dohodou. Kým Saudská Arábia dobrovoľne zníži ťažbu pod stanovenú kvótu, Rusko a Kazachstan si vyjednali mierne zvýšenie svojej produkcie ropy.

Rokovania skupiny OPEC + malo byť pôvodne jednodňové. Lenže došlo k pomerne zásadnému rozkolu medzi krajinami, ktoré presadzovali nezvyšovanie ťažby ropy a Ruskom, ktoré naopak požadovalo navýšenie kvót. Skupina OPEC+ totiž už v januári kvótu pre ťažbu zvýšila o 500 tisíc barelov denne a väčšina krajín teda vyjadrovala názor, že k opätovnému navyšovaniu nie je dôvod.

Rokovania predstaviteľov celkovo 23 krajín nakoniec dospelo ku kompromisu. V jeho rámci bude Rusko môcť navýšiť svoju ťažobnú kvótu o 65 tisíc barelov denne a Kazachstan o 10 tisíc. Nárast sa rozhodla vykompenzovať Saudská Arábia, ktorá naopak dobrovoľne ťažbu obmedzí pod svoju stanovenú kvótu.

Väčšina krajín v skupine má totiž záujem na tom, aby sa cena ropy udržala aspoň na súčasnej úrovni, pretože koronavírusová pandémia zatiaľ nepoľavuje. To tlačí globálny dopyt po rope, a teda aj jej cenu nadol. Ak by sa zvýšila jej ponuka, tlak na pokles ceny by narástol. Ďalšie stretnutie skupiny OPEC+ by sa malo uskutočniť už za dva mesiace, teda začiatkom marca, kde by sa mali dojednať kvóty na apríl.