ťažba, těžiarska spoľočnosť

Rio Tinto sa spojí so Schneider Electric kvôli dekarbonizáciu

Nadnárodná ťažobná spoločnosť Rio Tinto začne spolupracovať s francúzskou skupinou Schneider Electric, aby dosiahla ciele v dekarbonizácii.

Rio Tinto a Schneider Electric sa dohodli, že sa budú vzájomne podporovať a pomáhať si v úsilí prispieť k naplneniu globálneho klimatického cieľa zamedziť zvýšenie priemernej teploty planéty Zem o viac ako 1,5 stupňa Celzia do konca tohto storočia.

Schneider Electric, ktorá sa v posledných rokoch môže pýšiť príslušnosťou ku špičke najudržateľnejších firiem sveta, bude využívať pri výrobe svojej produkcie nízko uhlíkový hliník a meď, ktorú jej dodá ťažobná spoločnosť Rio Tinto. Tá bude na ťažbu využívať obnoviteľné energetické zdroje. Rio Tinto sa bude spoliehať na dodávky nízkouhlíkových riešení od spoločnosti Schneider Electric.

Rio Tinto a Schneider Electric sa tak zaraďujú medzi spoločností, ktoré si dali za cieľ dosiahnuť uhlíkové neutrality do určitého roku. Spravidla do polovice tohto storočia. Rio Tinto a Schneider Electric budú spoločne postupovať pri vývoji inovácií a technologických noviniek, pomocou ktorých bude možné vytýčené ciele ľahšie plniť.