rusko, ruská vlajka

Putin: Rusko musí zastaviť ilegálne cezhraničné transakcie v kryptomenách

Ruské ťaženie proti kryptomenám, zdá sa, hneď tak ľahko nepoľavia. Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin počas svojho stretnutia s najvyšším žalobcom uviedol, že je potrebné prísť s ďalšími legislatívnymi nástrojmi, ktorými sa zabráni v ilegálnom toku digitálnych mien cez hranice krajiny.

Podľa Vladimira Putina dochádza k tomu, že „kriminálne živly používajú čoraz častejšie digitálne aktíva, a preto by sa im mala venovať väčšia pozornosť“. Ruský prezident je presvedčený, že je potrebné zaviesť ďalšiu zákonnú reguláciu využívania kryptomien na území Ruska. Putin tiež apeloval na vyššiu aktivitu ruských regulačných a dozorných orgánov, ktoré majú na starosti odhaľovanie prania špinavých peňazí.

Pritom ešte neuplynuli ani tri mesiace od doby, čo účinnosti nadobudol zákon upravujúci digitálne aktíva. Parlamentom bol schválený vlani v júli. Zákon okrem iného, digitálne aktíva definuje ako majetok, ktorého výšku musia majitelia zverejniť vo svojom daňovom priznaní, a zahrnúť ho tak do výpočtu majetkových daní. Legislatívna norma tiež upravuje podmienky, za ktorých možno digitálnu menu v Rusku emitovať. Rusi, ktorí pracujú pre štát, nesmú kryptomeny vlastniť. Ruská centrálna banka zároveň pripravuje projekt pre spustenie vlastnej digitálnej meny, CBDC.