Donald Trump zvažuje rozšírenie daňových úľav pre investície do akcií

Americké domácnosti by mohli do akcií a ďalších cenných papierov investovať až desať tisíc dolárov, bez toho aby následné zárobky podliehali zdaneniu príjmov.

Administratíva pod vedením Donalda Trumpa navrhne v rámci daňového balíčka znížiť daňové zaťaženie domácnostiam, ktoré investujú do cenných papierov. Domácnosti, ktorých hrubý ročný príjem činí do 200 tisíc dolárov ročne, by mohli bez akýchkoľvek obáv zo zdanenia investovať do cenných papierov až desať tisíc dolárov.

Nič nie je rozhodnuté,“ uviedol pre CNBC.com jeden z ľudí blízkych Trumpovej administratíve. Debata sa zrejme ešte povedie práve o stanovení konkrétnej nezdaniteľnej čiastky. Ak by došlo k rozšíreniu oslobodenia tohto druhu zárobku od daní z príjmov, dopadlo by to pozitívne na pomerne mnoho amerických domácností.

Podľa odhadu dnes dosahuje podiel tých, ktoré majú časť svojich úspor umiestnených v cenných papieroch päťdesiatpäť percent. Pred prepuknutím Veľkej depresie v roku 1929 investovalo do akcií a iných podobných aktív šesťdesiatdva percent amerických domácností. Po krachu na newyorskej burze tento podiel spadol skoro až k päťdesiatim percentám. V Česku je tento podiel okolo päť percent, čo v zásade zodpovedá európskym zvyklostiam.