sieť

Do budúcej kríze potrebujeme decentralizovanú technologickú sieť

Podľa Bena Goertzela, zakladatľa blockchainového projektu SingularityNET, súčasná koronavírusová aj ekonomická kríza ukázali, že centralizované informačné technológie nie sú schopné podobným udalostiam efektívne čeliť.

Viacmenej vynútene urýchlená digitalizácia vedie väčšinu svetovej populácie do náruče veľkých technologických spoločností. S tým, ako sa život v stále väčšej miere prenáša do online prostredia, stále väčší objem dát končí práve v rukách big tech spoločností a ľudské jednanie je tak stále viac pod vplyvom ich algoritmov. Presvedčený je o tom Ben Goertzel, šéf a zakladateľ blockainovej platformy SingularityNET.

Podľa neho je ale dôležité, aby dáta neboli koncentrované u niekoľkých málo subjektov, ale aby boli uložené v decentralizovanej sieti a boli prístupné (pochopiteľne v anonymizovanej podobe) ideálne každému. Z prieskumu neziskovej spoločnosti Humanity+ vyplýva, že 61 percent užívateľov internetu vníma negatívne fakt, že vlády zbierajú a uchovávajú ich fyzické a zdravotné dáta, a to aj v dobe pandémie. Naopak 92 percent z nich uviedlo, že by svoje dáta radšej uchovávali v blockchaine. To zaisťuje nielen väčšiu bezpečnosť, ale aj pružnosť pri nutnosti riešiť situáciu podobnú tej, cez ktorú práve celý svet prechádza. A tým pádom aj vyššiu efektivitu v prijímaní adekvátnych opatrení.