Čína zvýši ťažbu uhlia. Pre svoje elektrárne

Druhá najsilnejšia ekonomika sveta plánuje rozsiahle investície do výstavby nových tepelných elektrární a do rozvoja ťažby uhlia.

Čína len v tomto roku sprevádzkovala tepelné elektrárne s inštalovaným výkonom bezmála 43 gigawattov. Ďalších 121 gigawattov je vo výstavbe. Do roku 2030 bude potrebovať navýšiť inštalovanú kapacitu elektrární o 250 až 400 gigawattov zo súčasného zhruba jedného tisíca. Za týmto účelom však chce Čína ďalej pokračovať vo výstavbe uhoľných elektrární.

Ruka v ruke s tým budú investície smerovať aj do rozvoja ťažby uhlia. Čína tak chce zabiť dve muchy jednou ranou: zvyšovať výrobu elektrickej energie a zároveň dať svojmu hospodárstvu impulz k ďalšiemu rastu. Ten sa pre tento rok odhaduje na najnižšej úrovni za posledných tridsať rokov.

Čínske plány však narážajú na plány OSN na znižovanie emisií skleníkových plynov. Jednou z tém prebiehajúcej klimatickej konferencie v Madride je aj plánované zvýšenie kapacity čínskych uhoľných elektrární. Čínski predstavitelia uviedli, že Ríša stredu sa chce na znižovanie emisií skleníkových plynov podieľať, avšak súčasne třeba brať ohľad aj na to, že chce zvyšovať životnú úroveň svojich obyvateľov.