USA

Americká ekonomika sa ešte zhorší, než začne oživovať

Kondícia amerického hospodárstva sa ešte prechodne zhorší predtým, než sa začne zlepšovať. Vyplýva to z prieskumu uskutočneného na reprezentatívnej vzorke domácností Spojených štátov. Očakávajú totiž, že sa ešte nejaký čas bude zhoršovať pracovný trh, než znova porastie.

Pritom aktuálne štatistiky z amerického trhu práce ukazujú, že v uplynulom mesiaci vzniklo 250 tisíc pracovných miest. Prevažná väčšina z nich ale bola vytvorená v sektoroch, ktoré sa zaoberajú doručovaním balíkov alebo predajom tovaru cez internet. Súvisí to so sprísňovaním protiepidemických opatrení v USA kvôli tomu, že sa vývoj epidémie koronavírusu stále zhoršuje.

Lenže príslušné dáta sú k dispozícii až s oneskorením, a tak mapujú situáciu, ktorá na trhu práce panovala pred niekoľkými týždňami. Naproti tomu prieskum, ktorý bol vykonaný medzi americkými domácnosťami ukazuje, že trh práce bude ešte nejakú dobu vykazovať zhoršenie príležitostí pre hľadanie zamestnania. Skúsenosti z minulých ekonomických kríz naznačujú, že zistenia z týchto prieskumov boli následne potvrdené tvrdými dátami. Experti usudzujú, že než sa americká ekonomika odrazí k silnému oživeniu, je nutné počítať ešte s určitým zhoršením.