crypto

Európska komisia už má plán, ako regulovať kryptomeny

Portál Coindesk.com zverejnil uniknutý dokument Európskej komisie, podľa ktorého by mala v rámci Európskej únie vznikať regulácie kryptomenového trhu. Návrh regulácie trhu s kryptomenovými aktívami už má podobu dokumentu, ktorý prerokuje Rada a Európsky parlament.

Európska komisia na takmer 170 stranách definuje rámec pre legislatívu európskeho trhu s kryptomenovými aktívami. Mica (Markets in Crypto-Assets) definuje, čo sa pod pojmom kryptomenové aktíva rozumie, alebo navrhuje, ako by mal byť tento trh v budúcnosti regulovaný. Základnou myšlienkou však je uplatňovať rovnaké regulačné princípy, aké sú obsiahnuté v smernici upravujúce finančné inštrumenty (MiFID – Markets in Financial Instruments Directive).

Takýto prístup by mal zabezpečiť vytvorenie rovnakých podmienok aj právnu transparentnosť na trhu s finančnými produktmi, či už v ich štandardnej forme alebo vo forme kryptomenových aktív. Nie je však jasné, či chystaný regulačný rámec rozvoj kryptomenového trhu urýchli, či naopak spomalí alebo ho dokonca bude motivovať k presunu do ilegálneho priestoru. Jednou z povinností totiž podľa portálu Coindesk.com bude, že obchodníci či emitenti kryptomenových aktív, ktorí budú chcieť podnikať na území Európskej únie, budú musieť mať registrovanú aspoň pobočku na území členskej krajiny EÚ.

Jeden komentář

Komentáře jsou uzavřeny.