Ambasádor investorov na stretnutí s viceguvernérom ČNB: zrozumiteľnosť proti preregulatívnosti

Podľa účastníkov konferencie Spotrebiteľského fóra je riešením ochrany retailových
účastníkov finančného trhu skôr kultivácia trhu a finančného vzdelávania, než populistické
regulatívne opatrenia.

„Regulácia nie je ideálnym nástrojom ochrany spotrebiteľa, tým je
finančné vzdelávanie“, upozornil Tomáš Nidetzký, viceguvernér ČNB, a doplnil: „ ČNB sa
nevenuje súkromnoprávnym sporom. Rolou regulátora v tomto zmysle je zahájenie, na
základe sťažnosti klienta, dohľadnú činnosť nad určitou oblasťou.“

V rámci konferencie predstavil Viktor Vodička, riaditeľ združenia českých spotrebiteľov,
zástupcom ČNB, Ministerstvu financií a odbornej verejnosti projekt Ambasádora
investorov. Vo finančnej oblasti totiž rastie dopyt po ochrane spotrebiteľov a to nielen
v oblasti zadlžovania, ale aj pri investovaní a tradingu.

„S rozvojom nových technológií a najrôznejších platforiem dnes môže (napr.) s cennými
papiermi, ale i ďalšími produktami, obchodovať prostredníctvom internetu ktokoľvek z nás“,
povedal ako Ambasádor investorov Viktor Vodička. „S tým však tiež rastú riziká, ako pri
samotnom investovaní, tak pri využívaní služieb, ktoré brokeri investorom poskytujú. Naším
cieľom je okrem šírenia osvety aj pomoc klientom tak, aby mohli v prípadných sporoch
s obchodníkmi dosiahnuť mimosúdne vysporiadanie, bez toho, aby prišlo k právnej,
respektíve súdnej ceste pri riešení jednotlivých sporov.“ vysvetlil Viktor Vodička. Podľa
informácií Ambasádora investorov je už v tejto chvíli do tohto unikátneho projektu
zapojených sedem brokerských spoločností.

Viceguvernér Nidetzký apeloval na firmy, pôsobiace vo finančnom sektore, aby klientom
predkladali k ich rozhodovaniu zrozumiteľné a korektné informácie. Posilňovanie
transparentnosti pri informovaní spotrebiteľov totiž v praxi často nejde ruku v ruke s väčšou
zrozumiteľnosťou, na ktorej v skutočnosti často záleží najviac. „Skôr než finančnú
negramotnosť, by som za problém označil „finančnú bezradnosť“, popísal Tomáš Nidetzký
situáciu, kedy firmy svojim klientom neuľahčujú rozhodovanie poskytovaním zložitých
zmluvných dokumentov a obchodných podmienok.

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *