Ozio, analytik, broker, platforma

Tradingové stratégie sú pokročilým nástrojom, úspešný obchodník musí začínať„od piky“

Adam Austera, finančný analytik brokera Ozios, nám pri príležitosti spustenia novej služby pre
investorov a obchodníkov poskytol rozhovor. Ozios Zóna dáva odpoveď na otázku, ako sa nezahltiť
informáciami o obchodovaní na finančných trhoch a zároveň sa na nich aj s pomocou sofistikovaných
nástrojov a stratégií orientovať bez toho, aby ste museli byť investičný profesionál.

Online obchodovanie a digitálne nástroje by mali aj retailovému užívateľovi uľahčiť aktivity na trhoch.
Stále nové pojmy a nástroje však niekedy spôsobia, že sa človek cíti stratený. Ako to vidíte vy ako
odborník, ktorý sa podieľal aj na edukácii verejnosti?

Máte pravdu, že vývoj ide strašne rýchlo dopredu aj na finančných a kapitálových trhoch. Najmä čo sa
týka ich obsluhy a dostupných inštrumentov. To, čo pred dvadsiatimi rokmi riešili len profesionálni
investičných bánk, dnes denne môže robiť vlastne každý, kto sa zaregistruje na obchodnej platforme.

Neznamená to i nárast rizika?

Samozrejme. Každý záujemca o obchodovanie či samostatné investovanie by sa mal priebežne
vzdelávať. Teda to nie je len o tom, že som sa niečo naučil a je zo mňa hotový trader. Je treba ďalej
sledovať trendy aj nové riziká. Brokeri samozrejme môžu a mali by poskytnúť potrebnú užívateľskú
a technickú podporu.

Ako riešite komplexnosť trhov vo vzťahu k drobnému klientovi u vás v Ozios?

Okrem edukačných programov pre všetky skupiny klientov, od začiatočníkov cez mierne pokročilých až
po profesionálov, sme novo spustili Ozios Zónu. Ide o miesto, kde sa okrem noviniek a prehľadu
príležitostí a rizík s účastníkom podelíme aj o obchodné stratégie.

Technická analýza nenahradí nutné znalosti ekonomiky

Čo si pod nimi môžem predstaviť? Už názvy ako Pin Bar nebo RSI oscilátor pôsobia ako označenia
pomerne zložitých vecí.

Jedna vec je prekonať pojmoslovnú bariéru. Patrí to k nutnej edukácii každého, kto to s obchodovaním
alebo samostatným investovaním myslí vážne. Druhá vec je preniknúť pod povrch vecí a sledovať logiku,
prednosti a problémy každej stratégie.

Napríklad?

Práve v Ozios Zóne vychádzame záujemcom v ústrety a okrem podrobného popisu sme pripravení
o stratégii aj diskutovať na príkladoch. Napríklad spomínaný Pin Bar, ktorého stratégia je založená na
sledovaní denných indícií, v tomto prípade výrazne odchýlených cenových snáh na trhu, obratu vo vývoji
ceny daného aktíva, a to buď z rastu do poklesu alebo naopak. Keďže však ide o veľmi technický, povedal
by som, že až strojový spôsob odhadovania budúceho vývoja, určite sa na to obchodník nesmie
bezvýhradne spoliehať. Vždy je treba sledovať aj fundamenty trhu. To sú napríklad údaje
o ekonomickom raste alebo vývoji v odbore, ktorého aktíva nás zaujímajú.

Pri RSI oscilátore, ktorý je taktiež z podstaty technický nástroj, zase sledujeme spravidla štrnásťdenné
obdobie. Podľa pomeru rastu a poklesu ceny aktíva odvodzujeme hodnotu indexu, ktorý udáva, či je trh
prepredaný alebo prekúpený. Z neho sa potom dá logicky predpokladať, ako sa bude cena vyvíjať ďalej.

A tieto stratégie naozaj fungujú?

Nikto korektne nemôže tvrdiť, že daná stratégia stačí na úspech. Štatistiky a automatizované
spracovanie dát síce potvrdzuje určitú vierohodnosť takého nástroja, ale ako som už spomínal,
obchodník sa neobíde bez toho, aby rozumel, ako funguje ekonomika. Uvedené stratégie preto berieme
ako nástroje pre pokročilých. Záujemci by mali takzvane začať od piky a vzdelávať sa ako s odborníkmi,
tak samostatne sledovaním hospodárskeho vývoja a jeho reflexie na trhoch.

Ozios, rozhovor, platforma

Adam Austera vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania
na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu
a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.

Přidat komentář

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *