Africký mor ošípaných ohrozuje aj Slovensko. Ochrane pomáha aj účinná dezinfekcia

Africký mor ošípaných je v dôsledku rýchleho šírenia aj v Európe hrozbou, ktorá zatiaľ nepoľavuje. Tisícky zlikvidovaných chovov v Ázii a tretinový prepad produkcie bravčoviny v Číne môže vystreliť jeho cenu až o 70 %. Zatiaľ od marca do začiatku júna farmárske ceny bravčového mäsa vzrástli o tretinu.

Aj keď sa na Slovensku ešte mor nevyskytol, ako krajina sme v regióne z hľadiska ohrozenia v najhoršom postavení. S výnimkou Rakúska nás obklopujú krajiny s výskytom choroby. Problémom je, že vírusové ochorenie je prenosné z divých zvierat na domáce chovy, ktoré nie je možné ochrániť ani očkovaním,  ani lekárskym ošetrením. Jediným riešením je likvidácia ohnísk nákazy lokálnym odstrelom diviakov a v prípade prenosu na chovné zvieratá likvidácia kompletných chovov. Ani v tom prípade však nie je prenos vírusu vylúčený – dôležitá je následná chemická dezinfekcia chovných zariadení.

Najviac je ohrozený okres Trebišov

Podlá štatistík sa v roku 2017 diagnostikoval vírus u diviačej zveri v Českej republike (202 prípadov) a Poľsku (741 prípadov) a u domácich ošípaných v Poľsku (81 ohnísk), Litve (30 ohnísk) a v Rumunsku (2 ohniská). Česko je však príkladom, ako sa dá opatreniami postupne zastaviť šírenie v populácii diviakov, a tým ochrániť domáce chovy ošípaných. Česká veterinárna správa vynaložila obrovské úsilie predovšetkým počas prvých desiatich mesiacov – od prvého zisteného pozitívneho prípadu do posledného pozitívneho nálezu, teda od 26. júna 2017 do 15. apríla 2018. Dnes v Čechách naďalej zostáva celoplošne platné nariadenie intenzívneho lovu diviakov a pokračuje tiež celoplošný monitoring uhynutých diviakov.

Na Slovensku je najrizikovejším územím Trebišovský okres, ktorý je najbližšie k potvrdenému výskytu moru v Maďarsku v oblastiach hraničiacich s obcami Slovenské Nové Mesto a Borša. Štátna veterinárna a potravinová správa aktívne monitoruje výskyt ochorenia vrátane kontrol ambulantného predaja. Takisto sa kontrolujú ulovené a najmä uhynuté diviaky. „Na Slovensko migrujú diviaky z juhu z Maďarska a zo severu z Poľska. Zrejme aj tam prijmeme opatrenia podobné ako na južných hraniciach alebo v oblasti s Českou republikou. Sme obklopení štátmi s výskytom afrického moru,“ vysvetlil ďalšiu migráciu diviakov Kovalík, riaditeľ trebišovskej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.  Aj na Slovensku je Štátnou veterinárnou a potravinovou správou povolený lov všetkej diviačej zveri v maximálnej možnej miere. Poľovníci nemusia hľadieť na vek a pohlavie zvieraťa. Cieľom je rapídne zníženie hustoty diviakov v poľovných revíroch. Rizikom však na Slovensku ostávajú nákupy mäsa v Maďarsku z neregistrovaných zdrojov. Aj keď mor nie je prenosný na človeka,  je prenos nakazeného mäsa v surovom stave rizikové.

Chemický priemysel prišiel s účinnou dezinfekciou

Africký mor ošípaných mobilizuje aj chemický priemysel, ktorý nedávno v testoch potvrdil účinnosť dvoch vyvinutých dezinfekčných prostriedkov. „Virkon LSP úplne deaktivuje vírus v priebehu 10 minút pri riedení 1:400. Virkon S dokonca zabíja pôvodcu vírusu len v priebehu 5 minút pri riedení 1:200. Testy účinnosti realizoval Inštitút pre zdravie zvierat v Španielsku, ktorý je referenčným laboratóriom pre africký mor ošípaných v EÚ,“  povedal Stephan Cho z chemickej spoločnosti LANXESS, ktorá dezinfekčné prostriedky vyvinula.

Dezinfekcia sa testuje podľa európskej normy EN 14675 pri extrémnych podmienkach pri silnej organickej záťaži, tvrdej vode a nízkej teplote 10 °C. Takéto testovanie zaručuje, že dezinfekcia bude účinná aj v chovných podmienkach poľnohospodárskych družstiev.