Purple Trading Logo

L.F. Investment Limited

Purple Trading Logo
Purple Trading Logo

Názov spoločnosti:

L.F. Investment Limited

Purple Trading web
Purple Trading web

Profil:

Purple Trading je ochranná známka vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou L.F. Investment Limited, regulovaná CySEC.

Spoločnosť L.F. Investment Limited je licencovaný obchodník s cennými papiermi, regulovaný CySEC, číslo licencie 271/15 sa side na Cypre. Spoločnosť je povinná dodržiavať v plnej miere cyperský právny poriadok a pravidlá a podmienky vyplývajúce z licencie udelenej od CySEC. Aktuálne nemôže L.F. Investment Limited. prijímať klientov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a z Belgicka, Švajčiarska a USA.