Logo spoločnosti RoboForex Ltd

RoboForex Ltd.

Logo spoločnosti RoboForex Ltd
Logo spoločnosti RoboForex Ltd

Názov spoločnosti:

RoboForex Ltd.

Web spoločnosti RoboForex Ltd
Web spoločnosti RoboForex Ltd

Profil:

Robo Markets Ltd. je spoločnosť regulovaná IFSC s licenčným číslom IFSC / 60/271 / TS. RoboForex Ltd má špeciálnu licenciu sprostredkovateľa Belize International Financial Services Commission Belize „Obchodovanie s finančnými a komoditnými derivátovými nástrojmi a inými cennými papiermi“. Spoločnosť je registrovaná ako legálna investičná spoločnosť v 29 európskych krajinách.