Settlement (Vysporiadanie)

Proces, kedy je obchod zapísaný do záznamov (pozri book) ako záznam pre protistrany zúčastňujúce sa obchodu. Nemusí dôjsť ku skutočnej fyzickej výmene devíz (forex).