RPMN

RPMN čiže ročná percentuálna miera nákladov je ukazovateľ, ktorý zahŕňa celkové náklady spotrebiteľského úveru pomocou ročného percentuálneho podielu z celkovej výšky úveru. Podmienky spotrebiteľských úverov totiž veľmi často skrývajú rôzne poplatky (za uzatvorenie zmluvy, správu úveru, vedenie účtu, poistenie schopnosti splácať, atď.), ktoré sú v RPMN zahrnuté a tým môže zjednodušiť orientáciu spotrebiteľa pri výbere konkrétneho úveru. Podľa zákona o spotrebiteľských úveroch je poskytovateľ úveru povinný informovať o výške RPMN (nie je nutné uvádzať RPMN pri úvere, ktorý je nižší ako 5 000 Kč a vyššieho ako 1 880 000 Kč).