Revaluation (Revalvácia)

Zvýšenie hodnoty meny voči druhej mene ako dôsledok intervencie centrálnej banky. (Opak devalvácie).