Range (Rozsah)

Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou zaznamenanou cenou v danom období. Indikuje aktivitu na trhu a prítomnosť trendu.