Overnight position (Pozícia držaná cez noc)

Obchod, ktorý zostane otvorený do nasledujúceho pracovného dňa.