Open order (otvoriť pozíciu na cene)

Objednávka, kedy bude obchod otvorený po tom, čo sa trh dotkne obchodníkom určenej ceny.